Akvaario on hyvä harrastus

Meillä Suomessa akvaarioharrastajia arvellaan olevan 15 000-20 000. Akvaario hankitaan, koska halutaan seurata sen sisällä olevien elävien kalojen elämää, jonka koetaan olevan paitsi mielenkiintoista myös rauhoittavaa. Tapahtumien seuraaminen sujuu miellyttävästi mukavissa kalusteissa istuen, ja niitä tarjoaa Furniturebox.fi. Kyseessä voi olla koko perheen harrastus, joka sopii myös perheen pienimmille, sillä se ei vaadi suurta päivittäistä huolenpitoa.

Akvaariossa on yleensä sorapohjalle istutettuja kasveja, jotka toimivat paitsi sen kaunistuksena myös kalojen ”piilopaikkoina”. Lisäksi sisällä voi olla erilaisia esineitä, kuten kiviä ja monenlaisia puun paloja tai muita virikkeitä kaloille. Jotkut harrastajista ovat keskittyneet kasvien kasvattamiseen akvaarioissa, kun taas eläimet ovat toissijaisia asukkaita.

Muokkaa sisustusta sopivaksi
Suurin viehätys on kuitenkin kala, jonka lajien kirjo onkin suuri. Usein akvaarioon hankitaan levää puhdistavia monneja, jotka liikuskelevat useimmiten yöaikaan akvaarion pohjalla ja huolehtivat osaltaan sen puhdistamisesta syömällä levää. Suosittuja vaihtoehtoja ovat myös miljoonakalat, jotka eivät ole vaativia hoidon suhteen, vaan ne myös lisääntyvät helposti. Ne ovatkin varma sijoitus aloittelevalle harrastelijalle niiden hyvän sopeutumiskyvyn takia, sillä tämä laji ei esimerkiksi ole herkkä lämpötilan vaihtelulle, kuten monet muut lajit. Miljoonakalan poikaset kehittyvät sukukypsiksi noin kahden kuukauden iässä, jolloin tuloksena akvaariossa saattaakin esiintyä tungosta.

Toinen suosittu kalalaji on neontetra, joka on parvikala. Harrastajan tulisi ottaa huomioon, että parvessa täytyy olla vähintään kuusi yksilöä. Luonnossa ne saattavat liikkua ryhmissä, joiden koko voi olla jopa tuhansia kaloja. Tämä laji suosii viileää vettä, joten se tulee ottaa huomioon muita lajeja valittaessa. Jos akvaarioharrastaja on taitava, saattaa neontetrojen lisääntyminen akvaariossa onnistua.

Alkuinvestoinnit ovat maltillisia
Akvaarioharrastuksen aloittamiseksi ei tarvita erityisen valtavia investointeja. Akvaarion tulee olla litramäärältään riittävän suuri niin, että veden laadun tasapainottaminen on helpompaa. Suositeltava akvaarion koko on minimissään 100 litraa, ja siitä onkin mahdollista rakentaa näyttävä kokonaisuus. Valaisin, suodatinlaite sekä hiilidioksidilevitin ovat akvaarioon tarvittavia teknisiä laitteita. Lisäksi vaaditaan hiekkaa akvaarion pohjalle sekä haavi, lämpömittari ja letku veden lappoamista varten. Monesti siihen laitetaan myös taustakuva, joka peittää samalla mahdolliset lisälaitteiden sähköjohdot ja antaa kaloille suojaa.

Vaikka akvaario onkin näyttävä sisutuselementti, täytyy muistaa, että siellä on elävien kalojen maailma. Siitä tulee huolehtia niin, että kalojen elinolosuhteet säilyvät hyvinä, ja niille annetaan myös tarpeeksi ravintoa. Niissäkin valitettavasti esiintyy joitakin tauteja, jotka saattavat poistaa hitaasti koko kalakannan. Sen takia onkin tärkeää poistaa kuolleet kalat akvaariosta ja pitää vedenlaatu hyvänä.