Kalan elämä on vaaroja täynnä

Mikään meressä, järvessä, joessa ja lammessa asuva kala ei ole täysin turvassa, vaikka suurin osa saa kuitenkin elää elämänsä ainakin jossain määrin rauhassa hamaan loppuun saakka. Jokainen kala kohtaa kuitenkin vääjäämättä elämässään erilaisia vaaroja, riskejä ja muita sellaisia asioita, jotka rajoittavat sen selviytymis- ja lisääntymismahdollisuuksia. Pahimmillaan tämä saattaa johtua jonkun tietyn kalalajin kannan uhkaavaan kutistumiseen. Tällaisia rajoittavia asioita ovat esimerkiksi mahdolliset padot, vesistöissä liikkuvat nälkäiset saalistajat kuten isommat kalat sekä linnut ja tietysti kalastajat onkineen, virveleineen, katiskoineen ja verkkoineen. Useimmiten edellä mainitut tekijät kuitenkin pienentävät kalakantaa vain marginaalisesti ja usein se onkin vain hyvä asia kalakannan osalta pidemmällä aikavälillä. Lisäksi kaikki tämä on aivan luonnollista elämän kiertokulun kannalta. Valitettavasti on kuitenkin olemassa myös muutamia sellaisia asioita, jotka voivat aiheuttaa kalalajin jatkuvuuden kannalta suuria riskejä. Esimerkkejä tästä ovat tilanteet, joissa esimerkiksi lannoitteita, suolaa, myrkkyjä ja öljyä pääsee kalan elinympäristöön esimerkiksi alueille, joissa kalat kutevat, kuten matalaan rantavesistöön tai jokien ja purojen matalampiin kohtiin. Usein ihmisten huolimattomuus ja välinpitämättömyys, mutta toisaalta usein myös silkat vahingot ovat tällaisten tilanteiden aikaansaajia.